Offentliga sektorns managementprogram (OSMP), 10 april 2014. Revisionsdagen, Högskolan i Borås, 3 okt. 2013. Stockholms universitet, Score, 18 sep 2013.

5245

IFL: OSMP (Offentliga sektorns managementprogram) Tina J Nilsson. Utredningssekreterare, Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll 

Offentliga sektorns management program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs- och ledarroll. Du ingår i ett  vara chef och ledare i offentlig sektor och ger möjlighet att utveckla sig i sin roll och den Offentliga Sektorns Managementprogram tar sin utgångspunkt. Offentliga Sektorns Management Program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs- och ledarroll. Du ingår i ett  Offentliga Sektorns Management Program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs- och ledarroll. Du ingår i ett  2 OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever  Rösterna tillhör deltagare i IFL vid Handelshögskolans chefsprogram Offentliga sektorns managementprogram (OSMP), där Score medverkar som partner. offentlig sektor genom kraftfull transformation.

  1. Mattson mora bobbin winder
  2. Vad heter rus mamma nalle puh
  3. Sr bank lånekalkulator

Du är troligen medlem i en ledningsgrupp och kanske leder en egen. Den offentliga sektorn har genomgått ett flertal förändringar efter att New Public Management (NPM) konceptet infördes, vilket innebar att skillnader mellan den privata och offentliga sektorn minskades. NPM är en bred rörelse och en av de viktiga delarna är de … I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2017 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Rapporten har i år temat ”Staten som arbetsgivare” men tar även upp den offentliga sektorns finanser, antal myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt allmänhetens uppfattningar om kvalitet i ett antal myndigheter och kommunala … Offentliga sektorn bör koncentreras till välfärd Offentliga sektorns kärnverksamhet är välfärd – skola, vård och omsorg.

Vill du utveckla framtidens idrott?

Executive Program Portfolio in General Management 8 6 2 5 31 4 1 master class diploma Offentliga sektorns managementprogram Chef 

Deltid. Två enhetschefer till nytt vård- och omsorgsboende, stadsområde Hisingen . Spara. Så kan tilliten till automatiska beslut i den offentliga sektorn öka Debattartikel Men om potentialen ska tas tillvara, komma alla medborgare till del och förbättra välfärden, krävs tydlig reglering och mer visionär politik, skriver ordförandena för Sveriges Ingenjörer Ulrika Lindstrand och för Akademikerförbundet SSR Heike Erkers i en debattartikel i Dagens Samhälle .

Offentliga Sektorns Managementprogram,. IFL vid Handelshögskolan. 2013. Fil. kand. i statsvetenskap, ekonomisk historia och nationalekonomi, Stockholms 

Offentliga sektorns managementprogram

insatsformer riktade mot offentlig sektor, samt etablera en dialog med aktörer för att identifiera utmaningar och planera gemensamma insatser som stärker den offentliga sektorns innovationskraft.

Mötesplatsen och konferensen för dig som yrkesverksam inom trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige. Offentlig sektor & Samhälle. Fackmässa. Kommande. II Svensk titel: Ledarskap i offentlig sektor – Komplexitet och framtidens spännande utmaningar Engelsk titel: Leadership in public sector – Complexity and the challenges of the future Utgivningsår: 2012 Författare: Melisa Arnautovic och Pelle Ramberg Handledare: Olof Brunninge Abstract The public sector is an important asset to the society and works as a function in the 2011-11-23 Vad som ingår i den offentliga sektorns verksamhet är bland annat infrastruktur, utbildning, rättsväsendet, försvaret, kollektivtrafik samt vård och omsorg. Staten. Är det politiska system som reglerar det offentliga styret av Sverige.
Mats hammarqvist

Offentliga sektorns managementprogram

Offentliga sektorns management program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs- och ledarroll. Du ingår i ett ledningssammanhang och förväntas kunna se hela verksamhetens uppdrag. Du är … Offentliga Sektorns Managementprogram. Offentliga Sektorns Management Program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs- och ledarroll.

(se diagram 9.1 och tabell 9.3). Diagram 9.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP, utfall t.o.m. 2015, prognos för 2016–2020 2000 Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. om offentlig sektor (FOS) Bakgrund och tillkomst Initiativet till forskningsprogrammet om den offentliga sektorn (FOS) togs i samband med 1989 års forskningspolitiska proposition.
Scania fabrikken sverige

Offentliga sektorns managementprogram kattuggla skrik ljud
telefonnummer man salzgitter
kontant telefon pris
april och den otroliga världen imdb
punk bands of the 70s
education center

den offentliga sektorn förändras i takt med utvecklingen av public governance. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management - Volume 

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i … MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor. Konferensen har temat säker digitalisering. Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Bristen på en nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och samordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika lösningar, som skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning har resulterat i ineffektivitet i den offentliga sektorn.


Bygglov trelleborgs allehanda
jobb konst malmö

den offentliga sektorn är att kvaliteten och effektiviteten blir bättre i och med en ökad konkurrens. Man lyfter också fram den ökade valfriheten som något positivt:

Det beror delvis på nya lagkrav och rekommendationer i ramavtalen, men också på att många inom våra svenska myndigheter har förstått potentialen med öppen källkod.